Sidst opdateret: 09.07.2024 kl. 21:19

Generelt

nordicway ApS
Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C
CVR: 40745769

Kunder skal opfylde og forpligte sig til følgende:

– Være over 18 år eller have en godkendelse fra en myndig person
– Til erhver tid have opdaterede oplysninger, så nordicway kan komme i kontakt med dig både per post, mail og telefon. Dette gøres gennem dit kontrolpanel.
– At sikre adgang til dit webhotel og kontrolpanel bedst muligt
– nordicway forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forudgående varsel. Nye handelsbetingelser gælder også for eksisterende kunder og abonnenter.

Betaling

Et webhotel bestilles for ét helt år ad gangen. Det gælder både ved nye bestillinger og fornyelser. Penge refunderes ikke ved fejlregistreringer, ej heller ved opsigelse før periodens udløb. Du vil blive påmindet om fornyelse på mail kort inden udløbsdatoen. Betales eller forlænges et domæne ikke til tiden, vil den automatisk opsiges og data på webhotellet vil gå tabt. nordicway ApS kan til enhver tid regulere priserne både op og ned uden at det har indflydelse på en igangværende periode. De ændrede priser gælder derfor først fra næste fornyelsesdato.

Køber og betaler du domæne igennem nordicway som virksomhed, er det vigtigt, at du udfylder CVR-nr alle de steder, hvor det er muligt. Hvis CVR ikke påføres ordren vil den fejle. Nordicway kan ikke drages til ansvar få sådanne fejl, hvis de skyldes, at kunden ikke har udfyldt CVR-nr som anvist.

Eventuelle intro-rabatter der gives ved oprettelse af webhotel hos nordicway gælder kun for nye kunder. Her menes kunder, der ikke allerede har et engagement hos nordicway. Eksisterende kunder er således ikke berettiget til intro-rabat, f.eks. ved tilkøb af flere webhoteller. En komplet opsigelse af kundeforhold for at oprette til en kampagnepris kan ligeledes afvises af nordicway.

Opgradering og nedgradering

Ved en nedgradering registreres dit tilgodehavende som kredit på din bruger. Denne kredit bruges ved fornyelse af nye produkter, inden der sker en betaling med dit kreditkort. Kredit på din konto kan ikke udbetales.

Ønsker du et opgradere, så betaler du indledningsvis for den resterende periode af det igangværende abonnement. Herefter fornys webhotellet til den nye, fulde pris ved fornyelsesdatoen.

Domæner

Du skal som kunde selv sikre dig, at det bestilte domæne ikke er i strid med nogle rettigheder fra 3. part virksomheder. Du må således ikke udnytte andre brands i dit domæne såsom Facebook, Google og lignende. nordicway kan ikke stilles til ansvar for eventuelle indberetninger, der ikke overholder denne bestemmelse. Ligeledes skal køber sikre sig, at dansk og eventuelt udenlandsk lovgivning er overholdt. Domæner bestilles hurtigst muligt efter registrering, hvilket som regel er inden for få minutter.

Domæner bliver registreret i kundens navn. nordicway fungerer derfor kun som mellemled mellem kunden og registrator. Ligesom på webhoteller, så refunderes der ikke penge for fejlregistreringen.

Du kan forny dit domæne gennem dit kontrolpanel. Som standard er automatisk fornyelse slået til ved både en flytning og en registrering. Det betyder, at domæner fornyes af os. Du modtager en påmindelse om fornyelse på mail, hvis ikke du har slået automatisk fornyelse til. Hvis domænet ikke fornyes inden udløb, vil det blive suspenderes og sidenhen slettet af registratoren. Sørg for at holde øje med både din indbakke og din spam-mappe løbende. Det er altid kundens ansvar at forny domæner inden udløb. nordicway tager ikke ansvar for tabt data ved manglende fornyelse. Hvis et domæne er udløbet, og eventuelt sat i karantæne, kan det som regel i en periode genaktiveres. Dette koster typisk et gebyr, som nordicway har ret til at opkræve kunden. Ved manglende betaling for dette vil dit webhotel blive suspenderet.

Bestiller du et domæne uden webhotel vil du ikke få adgang til cPanel. Du kan derfor ikke ændre på DNS indstillinger for domænet, da DNS ligger som en del af webhotellet. Du vil ligeledes ikke kunne tilknytte en mail-adresse og bruge andre cPanel funktioner. Du vil derfor blot registrere domænet, men ikke kunne administrere det.

Flytter du et domæne til nordicway, som allerede er aktivt hos os, vil vi vurdere, hvem der er den retmæssige ejer af domænet og tildele pladsen til domænet til denne. Dette vil typisk være baseret på et whois lookup.

Domæner kan registreres enten som virksomhed eller som privat. Vælger du virksomhed, så skal der angives både virksomhedsnavn og CVR nummer. Mangler CVR nummer, så vil domænet automatisk blive registreret som privat.

Vi understøtter pt. ikke registrering af premium domænenavne. Her henviser vi til fx GoDaddy, hvorefter du kan pege domænet mod vores webhotel, hvis du har et eksisterende webhotel hos os. Du kan også blot købe et webhotel hos os og pege domænet mod dette.

Særligt for danske (.dk) domæner

På registreringer og flytninger vil nordicway fungere som forhandler. Det vil sige, at du kan administrere domænet direkte gennem vores kontrolpanel. Ligeledes vil fornyelse af domænet ske gennem os. Ønsker du ikke at have os som forhandler, så kan du vælge at fjerne os som forhandler på punktum.dk efterfølgende. Opsigelse af et .dk domæne foregår direkte på din punktum.dk konto.

Du kan angive et eksisterende bruger-id fra punktum.dk for at tilknytte et nyt domæne til samme konto. Er bruger-id’et ikke gyldigt eller er andre domæner på kontoen ikke forhandlerhåndteret af nordicway, så registreres det automatisk på et nyt bruger-id for at sikre, at domænet registreres hurtigst muligt efter bestilling.

Registrering af .dk domæner skal typisk valideres med Mit ID. Registreres domæner privat, kan der benyttes privat Mit ID, mens domæner, der registreres i erhverv skal valideres med et Mit ID, der er tilknyttet virksomheden.

Registreringer af .dk domæner er en aftale mellem bruger og punktum.dk. nordicway agerer i denne sammenhæng udelukkende som formidler og efterfølgende forhandler. Ved at godkende vores handelsbetingelser bekræfter du samtidig, at du er indforstået med punktum.dk’s gældende handelsbetingelser (se på punktum.dk).

Det må webhotellet anvendes til

Vores webhoteller er udelukkende beregnet til at drive hjemmesider. Enhver anden form for lagring af data er ikke tilladt. Vores webhoteller må derfor ikke anvendes til fildeling af fx mp3-filer, videoer, film mm. Det er ikke tilladt at have større filarkiver liggende på webhotellet uden det har tilknytning til din hjemmeside. Det er tilladt at bruge script så længe det ikke belaster serveren unødigt eller i overdrevet grad. nordicway forbeholder sig retten til at suspendere en side, hvis vi har mistanke om overtrædelse af disse bestemmelser.

Det er ikke tilladt at bruge vores webhotel til at drive ulovlig forretning eller andre ulovlige handlinger. En overtrædelse af dette vil straks medføre en suspendering af ens konto. Det er nordicway, der subjektivt afgør, om en hjemmeside krænker denne bestemmelse. Kan man dokumentere, at handlingen ikke er i strid med loven, så kan suspenderingen ophæves, men stadig på baggrund af en subjektiv vurdering af nordicway.

Der må ikke udsendes masse-emails og spam fra serveren. Den må derfor ikke bruges til at udsende nyhedsbreve eller lignende. Der kan sendes 150 mails per time.

Det er ikke tilladt at have hjemmesider, der indholdeholder stærk, grafisk seksuel materiale. Det er tilladt at have erotisk materiale i form af tekst. Det er nordicway, der subjektivt afgør, om en hjemmeside krænker denne bestemmelse. Vi forbeholder os derfor retten til at suspendere en konto, hvis vi mener, at denne bestemmelse ikke er overholdt.

Bliver kundens hjemmeside ramt af spam, phishing eller lignende kan vi ligeledes lukke webhotellet midlertidigt, indtil problemerne er løst. Du vil blive varslet, hvis dette er tilfældet. Webhotellet kan blive genåbnet, når kunden giver udtryk for, at problemet er løst.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige sit webhotel. Det kan enten ske øjeblikkeligt eller ved periodens udløb. nordicway kan opsige kunden med 1 måneds varsel. Hvis de generelle betingelser ikke er blevet overholdt, kan nordicway opsige kunden øjeblikkeligt.Skulle dette være tilfældet, vil du modtage en skriftlig forklaring for opsigelsen. nordicway vurderer til enhver tid selv, om en overtrædelse af betingelserne er hændt.

Ønsker du som kunde at opsige, kan det gøres gennem nordicways kontrolpanel. Dette er som udgangspunkt den foretrukne metode, da du dermed bekræfter ejerskabet af den konto, der opsiges. Ved fornyelse af et produkt, hvor der ikke er opsagt i henhold til disse betingelser, refunderes betalinger ikke. Har du ikke længere adgang til dit kontrolpanel, så kan du anmode om et nyt kodeord. Har du ikke længere adgang til den mail, der er tilknyttet kontoen, så kan en opsigelse kun ske skriftligt, hvor der er vedhæftet gydig offentlig dokumentation såsom kørekort, sygesikringskort, pas eller lignende. Informationerne i dokumentationen skal stemme overens med de oplysninger, der foreligger på kontoen.

Har du stadig adgang til den mail, som kontoen er registreret med, så accepterer vi også opsigelser sendt på mail. Her er det dog gældende, at vi sender en bekræftelse på opsigelsen retur, som først er endelig godkendt, når du svarer tilbage på denne. Dette er nødvendigt for at være helt sikre på, at du er kontoens samt emailens ejer.

Webhoteller samt domæner vil som udgangspunkt altid blive automatisk fornyet, så længe der ikke foreligger en opsigelse hos nordicway.

Add-on-produkter fra tredjepart

nordicway tilbyder produkter fra tredjepart. Ved bestilling forpligter kunden sig til at overholde tredjeparts handelsbetingelser.

Nuværende add-on-produkter fra tredjepart er Marketgoo SEO.

Nordicway optræder som mellemled og er ikke ansvarlig for det leverede produkt. Da addon-produkter indkøbes hos tredjepart og leveres/aktiveres med det samme hos kunden, ydes der ikke fortrydelse eller refusion på den forudbetalte periode.

Kunden kan dog til enhver tid opsige abonnementet i webhotellets kontrolpanel.

Hvis kunden opsiger det webhotel-abonnement, som addon-produktet er tilknyttet, vil abonnementet på add-on produktet automatisk blive opsagt med samme udløbsdato.

Forbehold

nordicway tager ikke ansvar for økonomiske eller personlige tab ved driftforstyrrelser. nordicway kan på intet tidspunkt drages til ansvar for tab af indtjening, tab på forventede salg eller udgifter til genetablering af tabt data, tab af goodwill eller lignende. Dette er gældende under alle omstændigheder og fraviges ikke selvom nordicway er underrettet om eventuelle problemer. Supporten på nordicway gør dog i samarbejde med vores leverandører den nødvendige indsats for at løse eventuelle driftsproblemer hurtigst muligt. Hvis nordicway har været uagtsom i en henseende kan vi heller ikke drages til ansvar for førnævnte tab. Ved force majure kan nordicway ligeledes heller ikke drages til ansvar for førnævnte tab. Det kan være i form af naturkatastrofer, lovændringer, terror, brand, hærværk, sabotage, boykot og lignende.

Gældende dansk og international lovgivning skal altid være overholdt i forbindelse med dit webhotel og hjemmeside. Ved enhver form for misbrug er det kunden, og ikke nordicway, der holdes ansvarlig.

nordicway forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne eller redigere i filer på kundens konto, hvis de har negativ indflydelse på serverens stabilitet. Dette er med henblik på at sikre en stabil server for alle kunder på samme server. Hvis muligt gør vi dig opmærksom på et givent problem, så du selv har mulighed for at udbedre problemet. Ved ændring af filer/indhold på din server, vil du få besked på mail om ændringen.

nordicway blokerer for mails, der indeholder vores firmanavn i afsenderfeltet. Vi blokerer ligeledes mails, der indeholder links fra udvalgte redirect tjenester. Dette er for at forhindre, at vores kunder kan blive offer for falske mails.

nordicway handler med privatpersoner i Danmark og virksomheder registreret i Danmark. Som udenlandsk virksomhed kan du ikke handle hos nordicway. Du kan dog oprette dig som privatperson på vegne af en udenlandsk virksomhed, hvis du ønsker at benytte vores ydelser.

Servere

For at kunne tilbyde de nyeste og bedste løsninger vil det i perioder være nødvendigt at afbryde driften for at lave opdateringer på vores servere. Dette vil medføre midlertidige nedbrud af kundens hjemmeside. Vi bestræber os på at udføre disse opdateringer hurtigst muligt. nordicway er ikke forpligtet til at varsle opdateringer.

Du kan ligeledes opleve at blive flyttet til nye servere, da software på eksisterende servere kan blive forældet. I sådanne tilfælde vil du bliver varslet minimum 7 dage forinden.

Vores servere er placeret i Tyskland.

Ubegrænset trafik

Vores webhotel leveres som udgangspunkt med ubegrænset trafik, men nordicway har til enhver tid ret til, og uden varsel, at begrænse kundens trafik eller midlertidigt at lukke hjemmesiden. Dette er gældende, hvis man benytter mere end hvad der kan betragtes som rimeligt til drift af en hjemmeside.

Betalingsbetingelser

Priserne på nordicway.dk er oplyst i DKK (danske kroner) med mindre andet er anført. Vores produkter kan udelukkende bestilles og betales online gennem vores betalingsgateway fra Stripe. Der kan betales med Visa, Visa/Dankort og MasterCard.

Pengene trækkes automatisk straks efter betalingen er udført på hjemmesiden. Ligeledes trækkes dit abonnement automatisk for den valgte betalingsperiode. Der tillægges ikke gebyrer til din betaling fra nordicway.

Har du modtaget et nyt betalingskort, skal du sikre dig, at dine betalingsoplysninger er opdateret i vores kontrolpanel. Hvis betalingen ikke kan gennemføres, kan det medføre, at dit domæne eller webhotel suspenderes. Du er som kunde altid selv forpligtet til at holde dine oplysninger opdateret. Kunden modtager påmindelse med e-mail når en automatisk fornyelse er fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel.

Automatisk fornyelse sker ud fra de priser, der er oplyst ved bestilling. Ved ændring i prisen vil kunder blive varslet og have mulighed for at opsige på baggrund af ændringen.

Fortrydelsesret og opsigelse

Ved oprettelse af et webhotel har kunden 14 dages fortrydelsesret. Det er det vi kalder for “14 dages tilfredshedsgaranti”. Vores tilfredshedsgaranti omfatter derfor udelukkende webhotellet. En evt. domæneregistrering er et tilpasset produkt og er ikke omfattet af garantien, som beskrevet herunder.

Når et domæne bestilles, leveres et produkt, der er tilpasset specifikt til kunden. Kunden accepterer, at nordicway straks påbegynder bestillingen, så snart betalingen er modtaget, og at den almindelige fortrydelsesret ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 ophører ved registrering af ydelsen i henhold til § 18, stk. 2, nr. 3. Derfor kan hverken erhvervskunder eller forbrugere annullere bestillingen af et domæne, og registreringsgebyret for et fejlbestilt domæne vil ikke blive refunderet.

Alle abonnementsaftaler faktureres forud for perioder på 12 måneder. Aftalen ophører automatisk, medmindre kunden forlænger den.

Når betalingen for en løsning er registreret, vil fejlbestilte eller resterende perioder som udgangspunkt ikke blive refunderet.

Gendannelse af webhotel

Har du brug for at få udleveret dine filer, database mm. efter udløb af dit webhotel hos nordicway, opkræver vi et administrationsgebyr på 595 DKK ekskl. moms for at genskabe din data. Data vil først bliver forsøgt gjort tilgængelig for dig, efter vi har registreret din betaling, og der tages forbehold of at data ikke kan genskabes.

Videresalg

Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det påkrævet at slutkunden bliver oplyst om nordicways rolle som leverandør. Vi anbefaler samtidig at kundeforholdet etableres mellem slutkunden og nordicway.

Det er ikke tilladt for en kunde at videresælge vores hostingprodukt i eget navn, hvis dette resulterer i, at kunden udøver konkurrerende virksomhed. Med andre ord må du ikke selve fungere som hostingvirksomhed med vores produkt. Webbureauer er ikke omfattet af denne bestemmelse og må derfor gerne samle deres kunder på én konto og fakturere bureauets kunder direkte.

Betingelser og databehandleraftaler fra 3. part leverandører

Følgende er betingelser fra diverse 3. part leverandører, som eks. domæneudbydere.

Hexonet databehandleraftale

punktum.dk handelsbetingelser

Hetzner DPA

From Software

NSEC Solutions

Behandling af persondata

Det er kundens pligt at efterleve lovgivningens krav til behandling af persondata, hvilket inkluderer:

  • At undersøge, om kunden lovligt kan behandle persondata i de applikationer/databaser, der er relateret til produkterne.
  • At sikre, at man har tredjeparts tilladelse, hvis det er nødvendigt for behandlingen.
  • At inden for de i lovgivningen fastsatte frister svare på forespørgsler om indsigt/udlevering af persondata.
  • At vedligeholde persondata og om nødvendigt slette dem.

Kunden anerkender og accepterer, at assistance fra nordicway i forbindelse med opfyldelse af disse forpligtelser er en konsulentydelse, der vil medføre ekstra omkostninger for kunden.

Databehandleraftale

Som kunde hos nordicway behandler vi persondata i henhold til forordning 2016/679.

Det er nødvendigt for både nordicway og kunden at implementere alle nødvendige tiltag, som lever op til forordningens standarder, for at garantere beskyttelsen af persondata. Med andre ord skal vi i nordicway bedst muligt sikre, at kundens data til enhver tid er beskyttet og ikke deles med underleverandører, der ikke er relevant for drift og levering af den bestilte ydelse.

nordicway er forpligtet til at efterkomme bestemmelserne i artikel 28 af forordningen. Dette indebærer, at nordicway, mod betaling på timebasis, skal bistå kunden i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 28. Desuden skal nordicway fremlægge alle nødvendige informationer og dokumentation, så kunden har mulighed for at monitorere, om nordicway opfylder forordningens krav.

Underleverandører

nordicway må benytte underleverandører, som ligeledes vil behandle kundens persondata. Dog skal nordicway informere kunden skriftligt mindst 30 dage i forvejen, hvis der skal skiftes underleverandør eller tages en ny underleverandør i brug, hvilket giver kunden mulighed for at protestere mod det forestående skift. Ved en eventuel protest og uoverensstemmelse kan kunden vælge at opsige sit produkt øjeblikkeligt og få slettet sine data inden underleverandøren aktiveres.

nordicway sikrer, at alle underleverandører lever op til bestemmelserne i artikel 28 af forordningen samt de forpligtelser, der er nævnt i denne sektion. Desuden må nordicway ikke overføre kundens persondata til lande uden for EU/EØS uden at have indhentet kundens skriftlige samtykke på forhånd.

Persondata

Behandlingen af kundens persondata vil blive udført i overensstemmelse med de instrukser, som er dokumenteret af kunden. Disse dokumenterede instrukser inkluderer aftalegrundlaget mellem parterne, hvilket sikrer, at de nødvendige processer for at nordicway kan opfylde sine aftaleforpligtelser overfor kunden, som beskrevet ovenfor, vil blive gennemført. Desuden inkluderer de dokumenterede instrukser eventuelle særlige anvisninger, som kunden måtte give til nordicway.

Medmindre kunden giver nordicway andre instrukser, har nordicway ret og pligt til at slette kundens persondata senest fem år efter, at samarbejdsforholdet mellem parterne er afsluttet. Data bevares i denne periode i tilfælde af, at et webhotel ønskes genetableret. Når perioden er gået og data er slettet, vil der opkræves et nyt oprettelsesgebyr.

kunden erkender, at produkterne ikke må bruges til at behandle eller opbevare personoplysninger, der falder ind under artikel 9 i forordningen, såsom helbredsoplysninger, biometriske data og lignende, idet nordicways servere ikke er beregnet til disse handlinger. Det er kundens ansvar at sikre, at dette overholdes.

I tilfælde af at der forekommer ændringer i de typer af personoplysninger, som nordicway håndterer på vegne af kunden, er det kundens pligt at informere nordicway om dette uden unødig forsinkelse.

Læs mere om databehandleraftalen her.

Udlevering af data

Kunden har mulighed for at bruge nordicway’s selvbetjeningsværktøj til at ekstrahere data fra sine applikationer og databaser.

nordicway forsikrer, at alle virksomhedens tjenester er og vil blive leveret i henhold til anerkendte standarder og bedste praksis inden for IT-branchen.

Support

Vi yder support på mail. Der er ikke mulighed for telefonsupport. Herunder lister vi nogle generelle regler for, hvad supporten inkluderer, og i hvilket omfang.

– Problemer med domæner
– Problemer med webhotellet
– Vi yder support i begrænset omfang til DNS opsætning
– Vi yder support til FileZilla FTP men i begrænset omfang til andre FTP klienter
– Vi yder support til mail opsætning
– Vi yder support til navigation i kontrolpanelet og cPanel
– Vi svarer på spørgsmål til vores ydelser og fakturaer
– Vi yder ikke support på webløsninger og hjemmeside opsætning