Sidst opdateret: 16.05.2023 kl. 13.45

Generelt

nordicway ApS
Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C
CVR: 40745769

Kunder skal opfylde og forpligte sig til følgende:

– Være over 18 år eller have en godkendelse fra en myndig person
– Til erhver tid have opdaterede oplysninger, så nordicway kan komme i kontakt med dig både per post, mail og telefon. Dette gøres gennem dit kontrolpanel.
– At sikre adgang til dit webhotel og kontrolpanel bedst muligt
– nordicway forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forudgående varsel. Nye handelsbetingelser gælder også for eksisterende kunder og abonnenter.

Betaling

Et webhotel bestilles for ét helt år ad gangen. Det gælder både ved nye bestillinger og fornyelser. Penge refunderes ikke ved fejlregistreringer, ej heller ved opsigelse før periodens udløb. Du vil blive påmindet om fornyelse på mail kort inden udløbsdatoen. Betales eller forlænges et domæne ikke til tiden, vil den automatisk opsiges og data på webhotellet vil gå tabt. nordicway ApS kan til enhver tid regulere priserne både op og ned uden at det har indflydelse på en igangværende periode. De ændrede priser gælder derfor først fra næste fornyelsesdato.

Køber og betaler du domæne igennem nordicway.dk som virksomhed, er det vigtigt, at du udfylder CVR-nr alle de steder, hvor det er muligt. Hvis CVR ikke påføres ordren vil den fejle. Nordicway kan ikke drages til ansvar få sådanne fejl, hvis de skyldes, at kunden ikke har udfyldt CVR-nr som anvist.

Eventuelle intro-rabatter der gives ved oprettelse af webhotel hos nordicway gælder kun for nye kunder. Her menes kunder, der ikke allerede har et engagement hos nordicway. Eksisterende kunder er således ikke berettiget til intro-rabat, f.eks. ved tilkøb af flere webhoteller.

Opgradering og nedgradering

Ønsker du et opgradere, så betaler du indledningsvis for den resterende periode af det igangværende abonnement. Herefter fornys webhotellet til den nye, fulde pris ved fornyelsesdatoen.

Ved en nedgradering registreres dit tilgodehavende som kredit på din bruger. Denne kredit bruges ved fornyelse af nye produkter, inden der sker en betaling med dit kreditkort. Kredit på din konto kan ikke udbetales.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige sit webhotel. Det kan enten ske straks eller ved periodens udløb. nordicway kan opsige kunden med 1 måneds varsel. Hvis de generelle betingelser ikke er blevet overholdt, kan nordicway opsige kunden øjeblikkeligt.Skulle dette være tilfældet, vil du modtage en skriftlig forklaring for opsigelsen. nordicway vurderer til enhver tid selv, om en overtrædelse af betingelserne er hændt.

Ønsker du som kunde at opsige, kan det gøres gennem nordicways kontrolpanel. Dette er som udgangspunkt den foretrukne metode, da du dermed bekræfter ejerskabet af den konto, der opsiges. Ved fornyelse af et produkt, hvor der ikke er opsagt i henhold til disse betingelser, refunderes betalinger ikke. Har du ikke længere adgang til dit kontrolpanel, så kan du anmode om et nyt kodeord. Har du ikke længere adgang til den mail, der er tilknyttet kontoen, så kan en opsigelse kun ske skriftligt, hvor der er vedhæftet gydig offentlig dokumentation såsom kørekort, sygesikringskort, pas eller lignende. Informationerne i dokumentationen skal stemme overens med de oplysninger, der foreligger på kontoen.

Har du stadig adgang til den mail, som kontoen er registreret med, så accepterer vi også opsigelser sendt på mail. Her er det dog gældende, at vi sender en bekræftelse på opsigelsen retur, som først er endelig godkendt, når du svarer tilbage på denne. Dette er nødvendigt for at være helt sikre på, at du er kontoens samt emailens ejer.

Webhoteller samt domæner vil som udgangspunkt altid blive automatisk fornyet, så længe der ikke foreligger en opsigelse hos nordicway.

Domæner

Du skal som kunde selv sikre dig, at det bestilte domæne ikke er i strid med nogle rettigheder fra 3. part virksomheder. nordicway kan ikke stilles til ansvar for eventuelle indberetninger fra en 3. part. Ligeledes skal køber sikre sig, at dansk lovgivning er overholdt. Domæner bestilles hurtigst muligt efter registrering, hvilket som regel er inden for få minutter.

Domæner bliver registreret i kundens navn. nordicway fungerer derfor kun som mellemled mellem kunden og registrator. Ligesom på webhoteller, så refunderes der ikke penge for fejlregistreringen.

Du kan som kunde forny dit domæne gennem dit kontrolpanel. Som standard er automatisk fornyelse slået til ved både en flytning og en registrering. Det betyder, at domæner fornyes af os. Du modtager en påmindelse om fornyelse på mail, hvis ikke du har slået automatisk fornyelse til. Hvis domænet ikke fornyes inden udløb, vil det blive suspenderes og sidenhen slettet af registratoren. Det er derfor altid kundens ansvar at forny domæner inden udløb. nordicway tager ikke ansvar for tabt data ved manglende fornyelse. Hvis et domæne er udløbet og eventuelt sat i karantæne kan det som regel i en periode genaktiveres. Dette koster som regel et gebyr, som nordicway har ret til at opkræve kunden. Ved manglende betaling for dette vil dit webhotel blive suspenderet.

Bestiller du et domæne uden webhotel vil du ikke få adgang til cPanel. Du kan derfor ikke ændre på DNS indstillinger for domænet. Du vil ligeledes ikke kunne tilknytte en mail-adresse og bruge andre cPanel funktioner. Du vil derfor blot registrere domænet men ikke kunne administrere det.

Flytter du et domæne til nordicway, som allerede er aktivt hos os, vil vi vurdere, hvem der er den retmæssige ejer af domænet og tildele pladsen til domænet til denne.

Domæner kan registreres enten som virksomhed eller som privat. Vælger du virksomhed, så skal der angives både virksomhedsnavn og CVR nummer. Mangler CVR nummer, så vil domænet automatisk blive registreret som privat.

Vi understøtter pt. ikke registrering af premium domænenavne. Her henviser vi til fx GoDaddy, hvorefter du kan pege domænet mod vores webhotel, hvis du har et eksisterende webhotel hos os.

.dk domæner

Kunden kan forny domæner gennem nordicway eller punktum.dk. Ved fornyelse hos nordicway skal det dog senest ske senest 1. måned inden udløb. Påmindelsen vil derfor blive sendt ca. 45 dage inden udløb, hvilket giver kunden 15 dage til at forny hos nordicway.

Ved en flytning af et .dk domæne til nordicway overtager vi automatisk betalerrollen. Ønsker du selv at forny hos punktum.dk, så skal du manuelt gå ind og rette det på din punktum.dk konto efterfølgende. Hvis nordicway fornyer/betaler domænet, så vil en opsigelse af domænet ligeledes ske hos nordicway ved at slå auto-fornyelse fra i kontrolpanelet. En opsigelse hos punktum.dk er i dette tilfælde ikke nok, og en fornyelse kan ikke refunderes, hvis auto-fornyelse ikke er slået fra hos nordicway.

Du kan angive et eksisterende bruger-id fra punktum.dk for at tilknytte et nyt domæne til samme konto. Er bruger-id’et ikke gyldigt, registreres det automatisk på et nyt bruger-id.

Anvendelse

Vores webhoteller er udelukkende beregnet til langring af filer til hjemmesider. Enhver anden form for lagring af data er ikke tilladt. Vores webhoteller må derfor ikke anvendes til fildeling af fx mp3-filer, videoer, film mm. Det er ikke tilladt at have større filarkiver liggende på webhotellet uden relation til din hjemmeside. Det er tilladt at bruge script så længe det ikke belaster serveren unødigt eller i overdrevet grad. nordicway forbeholder sig retten til at lukke en side ned, hvis vi har mistanke om overtrædelse af disse bestemmelser.

Der må ikke udsendes masse-emails fra serveren. Den må derfor ikke bruges til at udsende nyhedsbreve eller lignende. Der kan sendes 150 mails per time.

Det er ikke tilladt at have hjemmesider, der indholdeholder grafisk seksuel materiale. Det er tilladt at have erotisk materiale i form af tekst. Det er nordicway, der subjektivt afgør, om en hjemmeside krænker denne bestemmelse. Vi forbeholder os derfor retten til at suspendere en konto, hvis vi mener, at denne bestemmelse ikke er overholdt.

Det er ikke tilladt at bruge vores webhotel til at drive ulovlig forretning eller andre ulovlige handlinger. En overtrædelse af dette vil straks medføre en suspendering af ens konto. Det er nordicway, der subjektivt afgør, om en hjemmeside krænker denne bestemmelse. Kan man dokumentere, at handlingen ikke er i strid med loven, så kan suspenderingen ophæves.

Bliver kundens hjemmeside ramt af spam, phishing eller lignende kan vi ligeledes lukke webhotellet midlertidigt, indtil problemerne er løst. Du vil blive varslet, hvis dette er tilfældet.

Add-on-produkter fra tredjepart

nordicway tilbyder sine kunder mulighed for at købe visse tjenester fra tredjepart. Kunder hos nordicway er bundet af en sådan tredjeparts vilkår og bør gøre sig bekendt med deres vilkår og betingelser.

nordicway kan ophøre med at tilbyde tredjeparts-produkter og -tjenester eller eventuelle opdateringer hertil uden varsel og uden ansvar over for sine kunder.

Nuværende add-on-produkter fra tredjepart er Marketgoo SEO.

Nordicway optræder som mellemled og er ikke ansvarlig for det leverede produkt. Da addon-produkter indkøbes hos tredjepart og leveres/aktiveres med det samme hos kunden, ydes der ikke fortrydelse eller refusion på den forudbetalte periode.

Kunden kan dog til enhver tid opsige abonnementet i webhotellets kontrolpanel.

Hvis kunden opsiger det webhotel-abonnement, som addon-produktet er tilknyttet, vil abonnementet på add-on produktet automatisk blive opsagt med samme udløbsdato.

Forbehold

nordicway tager ikke ansvar for økonomiske eller personlige tab ved driftforstyrrelser. nordicway kan på intet tidspunkt drages til ansvar for tab af indtjening, tab på forventede salg eller udgifter til genetablering af tabt data, tab af goodwill eller lignende. Dette er gældende under alle omstændigheder og fraviges ikke selvom nordicway er underrettet om eventuelle problemer. Supporten på nordicway gør dog i samarbejde med vores leverandører den nødvendige indsats for at løse eventuelle driftsproblemer hurtigst muligt. Hvis nordicway har været uagtsom i en henseende kan vi heller ikke drages til ansvar for førnævnte tab. Ved force majure kan nordicway ligeledes heller ikke drages til ansvar for førnævnte tab. Det kan være i form af naturkatastrofer, lovændringer, terror, brand, hærværk, sabotage, boykot og lignende.

Gældende dansk og internatioal lovgivning skal altid være overholdt i forbindelse med dit webhotel og hjemmeside. Ved enhver form for misbrug er det kunden, og ikke nordicway, der holdes ansvarlig.

nordicway forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne eller redigere i filer på kundens konto, hvis de har negativ indflydelse på serverens stabilitet. Dette er med henblik på at sikre en stabil server for alle kunder på samme server. Hvis muligt gør vi dig opmærksom på et givent problem, så du selv har mulighed for at udbedre problemet. Ved ændring af filer/indhold på din server, vil du blive underrettet på mail.

nordicway forbeholder sig også ret til at opsætte globale mailfiltre på kundens konto, hvis vi kan se, at kunden vedvarende markerer mails fra en given afsender som spam.

nordicway handler med privatpersoner i alle verdens lande og virksomheder registreret i Danmark. Som udenlandsk virksomhed kan du ikke handle hos nordicway. Du kan dog oprette dig som privatperson på vegne af en udenlandsk virksomhed, hvis du ønsker at benytte vores ydelser.

Ubegrænset trafik

Vores webhotel leveres som udgangspunkt med ubegrænset trafik, men nordicway har til enhver tid ret til, uden varsel, at begrænse kundens trafik eller midlertidigt at lukke hjemmesiden. Dette er gældende, hvis man benytter mere end hvad der kan betragtes som rimeligt til drift af en hjemmeside.

nordicway kan med 1 måneds varsel indføre betaling for trafik.

Servere

For at kunne tilbyde de nyeste og bedste løsninger vil det i perioder være nødvendigt at afbryde driften for at lave opdateringer på vores servere. Dette vil medføre midlertidige nedbrud af kundens hjemmeside. Vi bestræber os på at udføre disse opdateringer hurtigst muligt. nordicway er ikke forpligtet til at varsle opdateringer.

Vores servere er placeret i Tyskland.

Betalingsbetingelser

Priserne på nordicway.dk er oplyst i DKK (danske kroner) med mindre andet er anført. Vores produkter kan udelukkende bestilles og betales online gennem vores betalingsgateway fra Stripe. Der kan betales med Visa og MasterCard.

Pengene trækkes automatisk straks efter betalingen er udført på hjemmesiden. Ligeledes trækkes dit abonnement automatisk for den valgte betalingsperiode. Der tillægges ikke gebyrer til din betaling fra nordicway.

Har du modtaget et nyt betalingskort, skal du sikre dig, at dine betalingsoplysninger er opdateret i vores kontrolpanel. Hvis betalingen ikke kan gennemføres, kan det medføre, at dit domæne eller webhotel suspenderes. Du er som kunde altid selv forpligtet til at holde dine oplysninger opdateret. Kunden modtager påmindelse med e-mail når en automatisk fornyelse er fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel.

Automatisk fornyelse sker ud fra gældende prisliste. Priser reguleres løbende i takt med ændringer af driftsomkostninger. Priser kan reguleres ved førstkommende fornyelse af et abonnement.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger forudfaktureres for perioder á 12 måneder. Opsigelser af disse sker automatisk såfremt den betalte periode ikke forlænges af kunden. Forlængelse af perioder sker gennem kundens kontrolpanel og kan foretages til enhver tid, såfremt webhotellet ikke er slettet. Produkter, ydelser og domænenavne leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2, nr. 3. En opsigelse kan derfor tidligst træde i kraft ved udløb af kundens abonnement.

Gendannelse af webhotel

Har du brug for at få udleveret dine filer, database mm. efter udløb af dit webhotel hos nordicway, opkræver vi et administrationsgebyr på 595 DKK ekskl. moms. Data vil først bliver udleveret, efter vi har registreret din betaling.

Videresalg

Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det påkrævet at slutkunden bliver oplyst om nordicways rolle som leverandør. Vi anbefaler samtidig at kundeforholdet etableres mellem slutkunden og nordicway.

Det er ikke tilladt for en kunde at videresælge vores hostingprodukt i eget navn, hvis dette resulterer i, at kunden udøver konkurrerende virksomhed. Med andre ord må du ikke selve fungere som hostingvirksomhed med vores produkt.

Betingelser og databehandleraftaler fra 3. part leverandører

Følgende er betingelser fra diverse 3. part leverandører, som eks. domæneudbydere.

Hexonet databehandleraftale

punktum.dk handelsbetingelser

Hetzner DPA

Retargeted

Kevin From

Behandling af personoplysninger

Kunden har ansvaret for at overholde lovgivningens krav om behandling af personoplysninger, herunder:

  1. At påse, at Kunden lovligt kan behandle personoplysninger i de applikationer/databaser, der anvender/høre til Produkterne.
  2. At sikre sig tredjemands samtykke til behandlingen, hvis det er påkrævet.
  3. Inden for de i lovgivningen fastsatte tidsfrister at besvare henvendelser om indsigt/udlevering af personoplysninger.
  4. At påse, at personoplysningerne vedligeholdes og om nødvendigt slettes.

Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at nordicway’s bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser er betalbare konsulentydelser.

Databehandleraftale

nordicway behandler som led i levering af Produkterne til Kunden personoplysninger, jf.  Forordning 2016/679 (”Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt:

nordicway udfører følgende behandlinger for Kunden: Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup, visning og ændring (i forbindelse med backup).

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

nordicway skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med nordicway’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

nordicway skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at nordicway ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.

nordicway påser, at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i Forordningen og forpligtelserne i dette afsnit. nordicway må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger, der er nødvendige for at nordicway kan opfylde indgåede aftaler med Kunden jf. ovenfor, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til nordicway. Som minimum er nordicway altid berettigede til at foretage følgende behandlinger:

Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup og visning.

Hvis Kunden ikke instruerer nordicway om andet, så er nordicway berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.

Da der er tale om en selvbetjeningsløsning, accepterer Kunden, at nordicway ikke er bekendt med hvilke kategorier af registrerede, nordicway behandler oplysninger om. nordicway har lagt til grund, at der nordicway alene behandler personoplysninger for kunder og brugere og ikke andre typer af registrerede.

Kunden accepterer, at Kunden IKKE må anvende Produkterne til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da Produkterne ikke er indrettet hertil. Det er således alene Kundens ansvar, hvis Kunden anvender Produkterne i strid med disse handelsvilkår.

Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som nordicway behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette nordicway herom.

Læs mere om databehandleraftalen her.

Udlevering af data

Kunden kan anvende nordicway’s selvbetjeningsløsning til at udlæse data fra sine applikationer/databaser.

nordicway’s bistand med udlæsning af data afregnes som konsulentbistand.

nordicway’s generelle garanti

nordicway garanterer, at alle nordicway’s ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god IT‑skik.

Support

Vi yder support på mail. Der er ikke mulighed for telefonsupport. Herunder lister vi nogle generelle regler for, hvad supporten inkluderer, og i hvilket omfang.

– Problemer med domæner
– Problemer med webhotellet
– Vi yder support i begrænset omgang til DNS opsætning
– Vi yder support til FileZilla FTP men i begrænset omfang til andre FTP klienter
– Vi yder support til mail opsætning
– Vi yder support til navigation i kontrolpanelet og cPanel
– Vi svarer på spørgsmål til vores ydelser og fakturaer
– Vi yder ikke support på webløsninger og hjemmeside opsætning